ILOI.fi - verkkopalvelun rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.4.2018

Rekisterinpitäjä
Kuntotimpurit
iloi@kuntotimpurit.fi

Rekisterin nimi
ILOI.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja voimassaolevat palvelut.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot ovat henkilön itsensä ilmoittamat.

Säännönmukaiset tietojen luovuotukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen.