SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE 1.4.2018 ALKAEN


Yleistä sopimusehdoista

Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen ILOPISTE.fi-palvelun käyttöä. Jos et hyväksy sopimusehtoja, ethän käytä ILOPISTE.fi-palvelua. Asiakas sitoutuu rekisteröityessään noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ja ILOPISTE.fi:n tietosuojaselostetta.

ILOPISTE.fi:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Näihin ehtoihin ja internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Tämä käyttösopimus voidaan tehdä ainoastaan yksityishenkilön ja ILOPISTE.fi palveluntarjoajan välille. Yritysten, yhteisöiden ja yhdistysten kanssa tehdään erillinen yhteistyösopimus ILOPISTE.fi palveluntarjoajan kanssa. Lisätietoja verkkosivuiltamme kohdasta Asiakaspalvelu.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy asiakkaan rekisteröityessä ja hyväksyessä sopimusehdot kirjallisesti tai ILOPISTE.fi verkkosivuilla. Rekisteröityessään asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Asiakas sitoutuu liittyessään antamaan totuuden- ja ajanmukaiset, täsmälliset tiedot, jotka koskevat pakollisia henkilötietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Rekisteröityessään asiakas sitoutuu maksamaan ILOPISTE.fi – sivulla valitsemansa palvelukokonaisuuden hinnan. Pelkkä rekisteröityminen asiakkaaksi on ilmaista. Verkkokauppa-asiointi edellyttää rekisteröitymistä.

Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Maksaessaan pankki- tai luottokortilla, sallimalla veloituksen kortilta, asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija. Kaikki ILOPISTE.fi verkkosivuilla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, mikäli kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava, sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat ajantasaiset hinta- ja maksuvaihtoehdot ja niiden ehdot on kerrottu ILOPISTE.fi:n verkkosivuilla kohdassa Asiakaspalvelu.

Sopimuksen uusiminen

ILOPISTE.fi -palvelun tilauksen päättyessä, asiakkaalle lähetetään sähköpostiin tieto, että tilausjakso on päättymässä. Viesti sisältää linkin, jonka kautta asiakas pääsee helposti uusimaan tilauksensa. Mikäli asiakas ei käy uusimassa tilausta, tilaus päättyy sopimuskauden loppuun ja tunnukset suljetaan automaattisesti.

Sopimuksen päättäminen

Sopimus astuu voimaan rekisteröitymällä Iloi.fi -sivuilla. Sopimus on voimassa sopimuskauden. Mikäli asiakas ei käy uusimassa tilausta sopimuskauden lopussa, sopimus päättyy sopimuskauden loppuun ja tunnukset suljetaan automaattisesti.

Asiakkaan vastuut ja velvoitteet

ILOPISTE.fi -palvelun käyttö mukaan lukien sisällön käyttö tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla. Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä. ILOPISTE.fi palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta tapaturmasta tai muusta haitallisesta seuraamuksesta. Asiakkaan tulee tarvittaessa varmistaa terveydenhuollon asiantuntijalta voivansa suorittaa sivustolla olevia jumppia ja hyödyntäessään muuta sivustojen sisältöä. Asiakkaan tulee käyttää aina myös omaa arviointikykyään.

Palvelun käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan ILOPISTE.fi palveluntarjoajalle kaikista väärinkäytöksistä tai tietoturvaongelmista välittömästi. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Palvelua käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Asiakas sitoutuu myös olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin. ILOPISTE.fi -palvelujen jakaminen, myyminen tai vuokraaminen eteenpäin kolmannelle osapuolelle on kiellettyä. Tämän sopimuksen alainen palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Asiakas vastaa siitä, että hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot eivät aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille. Asiakas korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat ILOPISTE.fi palveluntarjoajalle tai yhteistyökumppaneille, jos nämä vahingot johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai asiakkaan tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.
Jos asiakas ei noudata yllämainittuja ehtoja, ILOPISTE.fi palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelusta kaikki käyttäjää koskevat tiedot ja asettaa käytönesto palveluun.

ILOPISTE.fi vastuut, oikeudet ja velvoitteet

ILOPISTE.fi palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta tapaturmasta tai muusta haitallisesta seuraamuksesta. ILOPISTE.fi -palvelun käyttö mukaan lukien sisällön käyttö tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla. Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä.

Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja saatavuuden mukaan. ILOPISTE.fi pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan.

ILOPISTE.fi ei vastaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. ILOPISTE.fi ei lisäksi takaa, vakuuta tai kannata yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta ILOPISTE.fi –palvelussa, siihen linkitetyllä verkkosivulla tai joita mainostetaan sivustoilla tai muutoin, eikä ota niistä vastuuta.

ILOPISTE.fi ei ole millään tavoin vastuussa palvelun ja asiakkaan välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä tai perillemenosta.

ILOPISTE.fi ei vastaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
ILOPISTE.fi ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi. ILOPISTE.fi ei vastaa myöskään tietoliikenneyhteyksien tai verkon mahdollisista toimintakatkoista. ILOPISTE.fi –palvelun suunnitelluista huoltotöistä ilmoitetaan ILOPISTE.fi –verkkosivuilla etukäteen.

ILOPISTE.fi ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tallentamien tietojen mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä, mikä johtuu asiakkaan huolimattomuudesta, yllättävästä tai ennakoimattomasta vahingonteosta tai vahingosta ILOPISTE.fi palvelutarjoajan palvelimilla. ILOPISTE.fi pidättää oikeuden alentaa tarvittaessa näytettävien videoiden laatua, jos tilanne niin vaatii tai jos ILOPISTE.fi näkee tämän parhaaksi.

Tietosuoja

Keräämme henkilötietoja kävijän rekisteröityessä ILOPISTE.fi asiakkaaksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille henkilötietojaan. ILOPISTE.fi noudattaa Suomen tietosuojalakia. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa, muuten kuin lain määräyksestä. ILOPISTE.fi voi luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaita koskevia tietoja, joista yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Rekisteriselosteemme löytyy sopimustekstin jälkeen.

ILOPISTE.fi -sivustojen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla. Tässä yhteydessä emme kerää, emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Immateriaalioikeudet

Sivuillamme julkaistava aineisto, kuten kuvat, videot, tekstit, ohjelmistot ja äänet sekä sivujemme visuaalinen ilme ja logot ovat ILOPISTE.fi:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivujen aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Yritysten, yhteisöiden ja yhdistysten tulee tehdä erillinen yhteistyösopimus ILOPISTE.fi palveluun. Jäljennöksien ottaminen on kiellettyä, eikä aineistoa tai sen osaa saa myydä, jakaa tai vuokrata edelleen. Rekisteröityneille asiakkaillemme tarkoitetun aineiston esittäminen julkisessa tilassa tai kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kiellettyä.

Asiakas ei saa takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi ILOPISTE.fi -palvelua tai mitään sen osaa. Asiakkaanamme ei myöskään saa kiertää mitään ILOPISTE.fi:n tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa.

Pidätämme oikeuden palvelun tarjoamisen päättämiseen ilman etukäteisilmoitusta force mejeure –tyyppisissä tilanteissa.

Lisätietoja ILOPISTE.fi-palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä ILOPISTE.fi:n asiakaspalveluun tai tutustumalla ILOPISTE.fi verkkosivuilla annettuihin tietoihin.